Det vises til meldinger av 22. juni 2012 vedrørende restruktureringen av eierskapet i Aker Seafoods ASA, som er Norges største trålerrederi.

I samsvar med meldingene har Aker ASA i dag kjøpt 61.216.934 aksjer i Aker Seafoods, tilsvarende 72,32 prosent av selskapets utstedte aksjer og stemmer, fra Converto Capital Fund AS. Pris per aksje er NOK 6,50, og samlet vederlag betalt til Converto Capital Fund AS er NOK 397.910.071.

Videre har Converto Capital Management AS kjøpt 1.076.320 aksjer i AKS, tilsvarende 1,27 prosent av selskapets utstedte aksjer og stemmer, fra Converto Capital Fund AS. Alle aksjene ble kjøpt til en aksjepris tilsvarende aksjeprisen betalt av Aker ASA , og samlet vederlag betalt til Converto Capital Fund AS er NOK 6.996.080, melder selskapet til Oslo Børs.