Etter at aktsomhetsområdet ble opprettet før forrige helg lette flåten seg lengre østover og mandag kom de bort i lodde ut av Tanasnaget, rute 0313. Men lodden var mindre enn den de hadde fisket lengre vest, bare 50 i samfengt snitt. Fredag var deler av flåten tilbake lengre vest denne gang nord av Sørøya, rute 0422-23, 1204. Størrelsen her var litt bedre, 47 i samfengt snitt. Men dette er heller ikke den størrelse som kjøperne ønsker. Rognmodninger var svært varierende, fra 15 til 20 prosent, melder Norges Sildesalgslag.

Det er i hovedsak ringnot som har fisket, 38 700 tonn til dem, trål 730 tonn og kyst 475. Av ukekvantumet gikk 26 300 til konsum, 13 600 til mel/olje. Snittpris fra auksjonene ble kr. 1,87 for konsum og kr. 1,75 til mel/olje.

Siste utseilingsdato for kystflåten er satt til 5. mars kl.24:00.