Inge Bjørn Hansen

ibh@kystogfjord.no

Etter det Kyst og Fjord erfarer kan de som bestyrer havna i Mehamn om ikke mange dagene puste lettet ut. Havna skal være på listen over dem som får tildelt nødvendige midler for å ferdigstille havneutbygginger.

Avgjørende for havna

Kyst og Fjord har tidligere skrevet om at man i Gamvik kommune begynte å bli noe bekymret etter at myndigheten i sommer bestemte at alle anlegg med kostnader under 50 millioner kroner skulle legges på is. For havna i Mehamn betyr dette at kun båter opp til en viss størrelse kan entre til daglig, mens større båter og lasteskip er svært så avhengig av optimale forhold med stilla og full flo.

Kyst og Fjord kontaktet Jan Morten Hansen, direktør i Kystverket, for en kommentar. Hansen svarte at han ikke er informert om at det kommer penger. – Det jeg vet er at noen havner har søkt om forskuttering for mudring. Jeg vet at man fra Gamvik kommunes side har jobbet godt for havna i Mehamn gjennom politisk arbeide mot departementene og også sentralt plasserte politikere. Hvis det er sant at det nå kommer penger er det meget gledelig. Men som sagt, jeg er ikke informert om dette, sier kystverkssjefen.

Fest hvis det er sant

Ordfører i Gamvik Trond Einar Olaussen(AP) trodde nesten ikke hva han hørte da Kyst og Fjord fortalte han om hva vi erfarer i forbindelse med havnesaken i Mehamn og statsbudsjettet.

– Hvis dette er sant så er det god grunn til en kjempefest i Mehamn. Dette er noe vi har jobbet hardt med i lang tid. Vi har besøkt departement, statsministeren har vært i Mehamn, og sist men ikke minst så har stortingspolitikerne fra Finnmark gjort en kjempejobb. Jeg kan ikke si annet enn at dette er noe av det gledeligste jeg har hørt på lenge, sier ordføreren.

Tre havner

Prislappen for mudring i Mehamn ligger på rundt 45 millioner kroner. Etter det vi også erfarer er den totale summen som kommer over statsbudsjettet til de som har søkt forskuttering på rundt 70 millioner kroner. Et av stedene som har søkt i tillegg til Mehamn er Gamvik. Der er det snakk om en liten molo. Om også denne er med nå blir det en dobbel grunn for fest i hele Gamvik kommune. Så langt tør imidlertid ordfører Olaussen ikke å tenke.