Bak tallet fra Sjømatrådet ligger en nedgang på fersk - og oppgang for fryst torsk.

I mai ble det eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 136 millioner kroner. Det er en nedgang på 8 prosent eller 11 millioner kroner sammenlignet med mai i fjor.

Fryst torsk, inklusiv filet, endte i mai på 181 millioner kroner. Det er en økning på 27 prosent eller 38 millioner kroner.

Hittil i år er det eksportert torskefisk for 6,5 milliarder kroner, en økning på 16 prosent eller 88 millioner kroner.

Klippfisk og saltfisk

Samtidig melder Sjømatrådet om nedgang for klippfisk, mens saltfisken holder seg stabil.

I mai ble det eksportert klippfisk for 284 millioner kroner, en nedgang på 15 prosent eller 50 millioner kroner fra mai i fjor.

Saltfiskeksporterten kom opp i 156 millioner kroner. Det er på samme nivå som mai i fjor.