Avtalen innebærer enighet om kvotenivå for fellesbestander til neste år, kontrollsamarbeid og utveksling av gjensidige fiskemuligheter i hverandres farvann. Partene er også enige om en avtale om fisket i Skagerrak i 2012.

Forvaltning i fellesskap

– Jeg er svært glad for at vi i dag har blitt enige med EU om en fiskeriavtale for 2012. EU er en nær og viktig partner for oss på fiskeriområdet, og vi har i fellesskap tatt nye steg for å sikre en god forvaltning av våre felles ressurser i Nordsjøen og Skagerrak, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

- Særlig har jeg vært opptatt av å følge opp den felles erklæringen fra fiskeriministrene i Norge, Sverige og Danmark om innføringen av et utkastforbud i Skagerrak fra 2013. Dette var en milepæl for forvaltning av fiskeressursene i dette havområdet, og i forhandlingene med EU har vi blitt enige om at en felles arbeidsgruppe skal vurdere hvordan dette kan implementeres på en god måte, sier Berg-Hansen.

Gjensidige muligheter

Den årlige bilaterale avtalen mellom Norge og EU er omfattende og gir gjensidige fiskemuligheter på en rekke fiskebestander. Det er blant annet etablert forvaltningsplaner for sild, sei, hyse og torsk i Nordsjøen, basert på råd fra det internasjonale råd for havforskning. - Forvaltningsplanene skal sikre en bærekraftig og ansvarlig forvaltning, og bidra til stabile rammebetingelser for næringen, sier fiskeri- og kystministeren.

Et annet viktig element i avtalen er utveksling av fiskemuligheter i hverandres farvann gjennom kvotebytte.

- Byttebalansen er en utfordring på grunn av rekordhøy torskekvote i Barentshavet, og det har vært vanskelig å finne tilstrekkelige og reelle kvoter for norske fiskere i EUs farvann for kvoter interessante for norske fiskere. Vi har derfor funnet fram til en byttebalanse på et nivå som innebærer at en betydelig ekstra torskekvote nå vil komme norske fiskere til gode. Dette vil gi et viktig bidrag til den norske næringa, både på sjø og land, i året som kommer, sier Berg-Hansen.