- Norges Kystfiskarlag aksepterer ikke forslagene som foreligger om sikkerhetssenterets fremtidige skjebne. Fylkesrådet i Nordland har foreslått nedleggelse eller privatisering av sikkerhetssenteret i Lofoten, hvor saken avgjøres i Fylkestinget 26. oktober, sier nestleder i Norges Kystfiskarlag, Petter Borgvatn Myklebust.

- Sikkerhetssenteret er et av kystens mest moderne og funksjonelle, og representerer sammen med Fiske- og fangst-linjen på Vest-Lofoten videregående skole en avgjørende aktør for utvikling av maritim næring i Lofoten og Nord-Norge for øvrig. Nedleggelse eller privatisering av sikkerhetssenteret vil bidra til å svekke det opparbeidede kompetansemiljøet som man gjennom flere år har bygd opp her. I en tid hvor rekruttering til fiskerinæringa og øvrige maritime næringer framsnakkes, harmonerer dette svært dårlig. Vi vil på det sterkeste anbefale at sikkerhetssenteret i Lofoten opprettholdes med dagens ordning, sier Myklebust.

5 år gammelt

Det er bare 5 år siden senteret i Gravdal til 40 millioner kroner ble åpnet, med hornmusikk, mannskor, politikere og offisielle representanter.

- Lofoten Maritime sikkerhetssenter blir uten tvil en viktig aktør for utvikling av maritim næring i Nordland i årene fremover, sa fylkesråd Oddleif Olavsen (H) da han foretok den offisielle åpninga.