Omsetningen i Norges Råfisklags distrikt endte på 7.924 millioner kroner i 2014. Av dette utgjør fangst fra norske fartøy 6.487 millioner kroner og utenlandske fartøy 1.437 millioner kroner. Dette er den desidert største samlede årsomsetningen i Råfisklaget noen sinne, målt i løpende kroner. Tilsvarende totalomsetning var 6.328 millioner kroner i 2013. Forrige rekordår var 2011 med 6.954 millioner kroner, melder Råfisklaget i en pressemelding.

Når omsetningsverdiene korrigeres for inflasjon, så var totalverdien høyere i årene 1998 til 2001. Den høyeste totalverdien ble oppnådd i 1999 med 8,8 milliarder kroner, målt i 2014-kroneverdi. Årsaken til at disse årene ligger høyere enn 2014, er at de utenlandske landingene rundt årtusenskiftet var vesentlig større.

Årets omsetning fra norske fartøy på 6.487 millioner kroner er den høyeste noen sinne, både i løpende kroner og i reell verdi. Forrige toppår var i 1998 med totalt 6.464 millioner kroner, målt i 2014-kroneverdi.

Totalt ble det fra norske og utenlandske fiskefartøy omsatt 532.000 tonn torsk (rund vekt) i Norges Råfisklags distrikt i 2014. Verdien på denne torsken var 4,8 milliarder kroner. Dette er det høyeste torskekvantumet som er registrert hos Norges Råfisklag noen sinne. Av dette var 406.000 tonn (rund vekt) med verdi 3,9 milliarder kroner landet av norske fartøy, noe er som «all time high». Dette er en oppgang fra 391.000 tonn (rund vekt) i 2013, som da var historisk høyt.

Torskelandingene for utenlandske fartøy var også høye i 2014. Utenlandske fartøy landet 125.900 tonn (rund vekt) torsk til en verdi på 989 millioner kroner. Dette er en oppgang fra 90.700 tonn og 660 millioner kroner i 2013.