- Vi setter stor pris på at sentrale politikere stiller på årsmøtet. Det viser at de tar fiskerinæringen på alvor, sier avdelingsleder Tor Are Vaskinn ved Fiskebåt sitt kontor i Tromsø.

Faglig høyt nivå

Det er ikke bare politikken som er løftet på et høyt nivå i forbindelse med årsmøtet. Også faglig vil det bli gode meningsutvekslinger. Geir Huse ved Havforskningsinstituttet skal snakke om ressursforskningen, mens Erlend Bullvåg fra Nord Universitet og Linda Nøstbakken fra Norges Handelshøyskole, skal snakke om verdiskapingen innen fiskeri.

- Årsmøtet er en viktig møteplass for våre medlemmer, der de også kan få faglig påfyll. For oss er det derfor viktig å legge opp til et godt program, slik at medlemmene får noe igjen for å ta turen til Tromsø, sier Vaskinn.

Fiskebåt Nord er et av tre regionlag innen havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt. Årsmøtet i Tromsø går over to dager, med start torsdag 23. november.

Årsmøteprogram:

Torsdag 23. november:

Kl. 0900 Sak 1 Åpningstale ved styreleder Marius Ytterstad

Hilsningstaler

Ordfører i Tromsø, Kristin Røymo

Kl. 0915 Sak 2 Konstituering:

A. Valg av tillitspersoner

B. Navneopprop

C. Forretningsorden

D. Dagsorden for møtet

Kl. 0930 Sak 3 Fremleggelse av ringvirkningsanalyse for Troms

Nofima legger frem rapport

Kl. 1030 Kaffepause

Sak 4 Ressursforskning – Bestandsstatus

Innleder: Geir Huse, Havforskningsinstituttet, Kvoterådene

Bestandssituasjonen for makrell og torsk sett i et lengre tidsperspektiv.

Kl. 12.00 Lunsj

Kl. 13.00 Sak 5 Verdiskapning i fiskerinæringen

Dekan, Erlend Bullvåg – Nord Universitet

Professor, Linda Nøstbakken – Norges Handelshøyskole, Betydningen av struktur

Spørsmål fra salen

Kl. 14.00 Politikere – Hvordan få økt verdiskapningen av fiskeriressursene i Nord-Norge

Fiskeriminister Per Sandberg

Stortingsrepresentant, Torgeir Knag Fylkesnes, SV

Stortingsrepresentant, Cecilie Myrseth, AP

Stortingsrepresentant, Tom-Christer Nilsen, H

Kl. 1445 Kaffepause

Kl. 1500 Paneldebatt – Informasjonsleder i Fiskebåt, Odd Kristian Dahle leder debatten

Kl. 1700 Avslutning første dag

Kl 1930 Middag

Fredag 24. november:

Kl. 0900 Sak 6 Miljømessig tilpasning av fiskeflåten

Rådgiver i Verdens Naturfond, Fredrik Myhre

Innleder ikke avklart, Grønn skipsfart

Kl. 1015 Kaffepause

Kl. 1045 Sak 7 Styrets beretning for 2016/2017

Sak 8 Regnskap for 2016 med revisjonsberetning

Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelser

Sak 10 Valg

Sak 11 Avslutning

Kl. 1200 Lunsj