Det fiskes fortsatt godt i Vesterålen, med snurrevadfangster opptil 109.000 kg, garn opptil 9.400 kg og juksa opptil 3.500 kg (to dagers fangst). Linefangster opptil 250 kg på stampen. Det meldes om større torsk i snurrevad- og linefangstene nå enn tidligere, melder råfisklaget.