I et leserinnlegg i Nordnorsk Debatt gjør hun grundig rede for verneplanene for 3045 kvadratkilometer sjøareal i kommunene Alta, Hammerfest, Loppa og Hasvik. De fire kommunene berøres i ulik grad av verneforslaget. For Hasvik kommune dreier det seg om nær 100 prosent av de kystnære havområdene. I juni 2020 ble ni havområder vernet av kongen i statsråd, med et samlet areal på 606 kvadratkilometer. Arealet som foreslås vernet i Lopphavet er alene fem ganger så stort og blir det klart største marine verneområdet i Norge.

- Ingen andre kommuner er berørt av et tilsvarende verneomfang enn det fiskerikommunen Hasvik kommune er, skriver hun.

Fikk nei fra statsforvalteren

For to uker siden fikk Cermaq avslag fra statsforvalteren (tidligere fylkesmann) på opprettelse av akvakulturlokalitet i Kipparfjorden. Begrunnelsen for avslaget var at anlegget er innenfor foreslått område for Lopphavet marine verneområde. Husby tror de bare har sett begynnelsen.

- Statsforvalteren i Troms- og Finnmark mener i fullt alvor at vi skal sette alt av næringsutvikling og planarbeid i havområdene rundt Hasvik kommune på vent til vernevedtaket er fattet – nesten 100 prosent av våre havområder.

Vernekart: Her er kartet over norske marine verneområder, slik det forelå fra Miljødirektoratet for et par uker siden.

- Skremmende

- Fylkesmannens miljøavdelingen har hevdet at fiske kan skje som normalt i verneområdet. Dette har vi trodd på – inntil media begynte å stille spørsmål med dette etter at Stortingsmelding 29 ble offentliggjort.

- Fiskeriaktivitet i norsk økonomisk sone reguleres av Havressursloven, men det er den siste tiden knyttet usikkerhet opp mot hvordan dette vektes i forhold til marint vern og internasjonale avtaler.

- Jeg har dessverre ikke kompetanse nok til å kunne svare på hva som er riktig, og det skremmer meg. Men det skremmer meg enda mer at det heller ikke hos våre regionale og statlige myndigheter er kompetanse nok til å gi et avklarende svar på hva vern av 3045 km2 av Lopphavet vil si for fiskeriaktiviteten i framtiden.

- Vern gjerne Lopphavet, men begrens omfanget til å gjelde de fem referanseområdene med et samlet areal på inntil 1500 km2.

Du kan lese innlegget fra Eva Huseby her: