- Vi mener det uregulerte fiske over tid av makrell er bekymringsfullt for den fremtidige utviklingen av makrellbestanden, heter det i en uttalelse fra møtet.

Torsdag ettermiddag gjorde årsmøte vedtak med bakgrunn i at de aktuelle partene ikke er kommet frem til en omforent forvaltningsavtale for makrell. Årsmøte merker seg at kravene fra Island og Færøyene ikke er forenelig med å nå fram til en løsning på saken. Årsmøte henstiller partene i striden til å vise imøtekommenhet for å snarets mulig få på plass en makrellavtale.