Storkontroll av turistfiskebedrifter: Stengte overnattingssted og holdt igjen båt