Hele næringskjeden er avhengig av hvor mye plankton som lages i noen hektiske vår- og sommeruker.

Nå tyder satellittmålinger på at vårblomstringen kommer stadig tidligere i deler av Arktis. Dette kan skyldes menneskeskapte klimaendringer, skriver journalist Asle Rønning i en artikkel i forskning.no.

Han peker på at det hersker frykt for at tidligere algeblomstring kan gjøre at resten av økosystemet blir skadelidende.

Satellittdata

Forskere fra USA, Portugal og Mexico har i en studie publisert i tidsskriftet Global Change Biology brukt data fra 1997 til 2009. Satellittdataene forteller at algeoppblomstringen kommer stadig tidligere i deler av Arktis, inkludert i de nordlige og østlige delene av Barentshavet.

I noen områder kommer blomstringen så mye som 50 dager tidligere i Barentshavet som er hjemmebanen til de største norske fiskebestandene, og et viktig område for sjøfugl, sel og hval.

- Det er særlig områdene i Barentshavet ved den russiske øygruppa Novaja Semlja at våren starter tidligere, ifølge de nye dataene. Tilsvarende blomstrer plankton tidligere også i Karahavet, havområdet som ligger øst for Novaja Semlja, heter det i artikkelen.

Samme tendens

I andre deler av Arktis sees samme tendens i havområder ved Grønland, i kanadiske Hudson Bay og i Beringhavet. Den tidlige algeblomstringen knyttes særlig til at isen smelter tidligere på året eller til redusert isdekke vinteren gjennom.

Forsker Lars-Johan Naustvoll ved Havforskningsinstituttet sier i artikkelen at de nye dataene om tidligere algeblomstring ikke er fanget opp av de norske overvåkingsprogrammene i Barentshavet.

Han utelukker ikke at det tegnes et riktig bilde av endringer i de østlige delene av havområdet som Norge deler med Russland.

Slike endringer kan skyldes utvikling mot et varmere klima, men kan også være utslag av mer kortvarige svingninger.

Tidsserien som nå legges fram er på kun tolv år.