- Jeg sliter betydelig med å anbefale folk å stemme Sp til høsten. Det er trist, sier den tidligere fylkesfiskarlagslederen i Sogn og Fjordane til Nationen.

Flere av Senterpartiets fylkesledere i Kyst-Norge støtter Myklebust i at tempoet bør ned. De frykter at det høye lønnsnivået i oljenæringa vil utkonkurrere lokal næringsvirksomhet og dermed ramme distriktene.

— Næringen presser lønnsnivået. Store, nye funn av olje og gass som er gjort i Nordsjøen bør føre til redusert letevirksomhet, ikke økt, sier Ola Smeplass i Nordland Sp.

— Jeg er bekymret for tempoet til Ola Borten Moe, av mange grunner, sier Tore-Jan Gjerpe i Finnmark Sp.

- Det er ikke viktig å få tømt sokkelen raskt. I dag klarer vi ikke å foredle olje og gass med fortjeneste. Det kan vi få til i framtiden. Nord-Norge har vært råvareleverandør lenge nok, sier Gjerpe.

Politisk rådgiver i Oljedepartementet Ivar Vigdenes (Sp) avviser kritikken.

— Det er fra vår side lagt stor vekt på å få til samarbeid og sameksistens med fiskeriene. Det er viktig for oss at Norges to viktigste eksportnæringer også i framover kan sameksistere, og det skal vi bidra til. Når det gjelder petroleumsnæringen, mener jeg næringen ikke kan sees som konjunkturvirkemiddel, uttaler Vigdenes i en e-post til avisen.