I forhandlingsmøtet tidligere denne uka om makrellkvoter ble det ingen løsning og partene står fremdeles langt fra hverandre.

- Ingen kvoteavtale om makrell kan rett og slett vise seg å være en god, om enn midlertidig god løsning i denne saken, sier Reidar Nilsen.

Han mener det var viktig at Norge sammen med EU holdt hardt på sine posisjoner i møtet i London.

- Kravene fra Island og Færøyene er urealistiske med hensyn til makrellens utbredelse og sonetilhørighet, sier Reidar Nilsen.

Han viser blant annet til at årets internasjonale forskningstokt, som ble gjennomført med deltagere fra alle de aktuelle nasjonene, viser at bestanden av makrell er god. Samtidig har fisket av makrell i islandske og færøyske farvann gått ned sammenlignet med i fjor.

- I sum tyder på at deres argumentasjon om rett til økt internasjonal andel av kvotene ikke holder vann og dermed at det ikke er grunnlag for kvotekravene fra Island og Færøyene, påpeker Nilsen i følge fiskerlagets nettsider.