Skjærvø forteller at han opplever at olje- og energiministeren viser forståelse for fiskernes situasjon. Samtidig er regjeringens representanter entydig på at de vedtatte planene for seismisk aktivitet til sommeren står ved lag.

- Dette betyr at vi må forvente utfordringer knyttet til områdene Nordland IV og V til sommeren, sier Skjærvø til fiskarlagets nettside.

Begge statsrådene ønsker å opprettholde dialogen om disse spørsmålene, og sier de er åpen for nye møter om de felles utfordringene.

Fiskarlagsledelsen ville drøfte utfordringene mellom fiskerinæringen og petroleumsnæringen; og med spesielt fokus på seismisk aktivitet.

- Vi fikk ingen løfter av de to ministrene. Vi jentok våre krav og forventninger til myndighetene på en entydig måte, sier generalsekretær Jan Skjærvø til fiskarlagets egen nettside.

Det var fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen som sammen med regjeringskollega Ola Borten Moe fra olje- og energidepartementet tok imot delegasjonen fra Norges Fiskarlag.

- Vi var tydelige på at fiskerinæringen ikke kan godta at vi skal bli fortrengt av seismisk aktivitet, sier Skjærvø.

Han forteller at Fiskarlaget ble møtt med argumentet om at det i mange år har gått bra i forholdet mellom de to næringene.

- Vårt svar til det, sier Skjærvø, var at det er fordi fiskerne har eller har måttet flytte seg.

Mer om seismikkskytingen i papiravisa