Det er en økning på 1,7 milliarder kroner eller 14 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2010. Bare i mars måned var eksporten på fem milliarder kroner. Det er en økning på 409 millioner kroner og rekord for mars måned, skriver Eksportutvalget for fisk i sin siste eksportoversikt.

Bedre priser

Det er først og fremst høyere priser på sjømat som bidrar til veksten i sjømateksporten første kvartal.

- I gjennomsnitt ligger verdien på sjømat som selges ut av Norge 46 prosent høyere enn på samme tid i fjor, noe som tyder på en fortsatt sterk etterspørsel etter norsk sjømat, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon hos Eksportutvalget for fisk.

- I første kvartal ser vi stor prisvekst for både laks, makrell og sild. Dette kombinert med en rekordstor klippfisketterspørsel bidrar til en ny eksportrekord for norsk sjømat i første kvartal, sier Ove Johansen, markedsanalytiker hos Eksportutvalget for fisk.

Vekst for klippfisk og saltfisk

Klippfiskeksporten økte med 71 millioner kroner i 1. kvartal til en samlet verdi på 983 millioner kroner. Dette fordeler seg med 505 millioner kroner på torsk, 406 millioner på sei, ca. 40 millioner på lange og 29 millioner på brosme.

Eksporten av saltfisk økte med 110 millioner kroner og endte på totalt 394 millioner kroner. I mars økte eksporten med 46 millioner kroner eller 30 prosent til totalt 204 millioner kroner.

Mer sild og makrell

Eksporten av sild økte med 371 millioner kroner i 1. kvartal til en samlet verdi av 1,7 milliarder kroner. I mars måned var sildeeksporten på 460 millioner kroner som er opp 70 prosent i forhold til mars i fjor. Russland og Tyskland er de største markedene for sild.

Makrell har også hatt et sterkt kvartal med en økning i eksportverdien på 50 %. I kroner blir det en vekst på nesten 200 millioner til totalt 597 millioner. I mars økte eksporten med 98 prosent eller 57 millioner kroner til totalt 116 millioner kroner. For makrell er det Kina og Sør-Korea som er de viktigste markedene.

Laks drar opp

Lakseeksporten passerte 7,5 milliarder kroner i 1. kvartal. Veksten er på 1 milliarder kroner eller 17 prosent målt mot 1. kvartal 2010. I mars måned var eksportverdien 2,8 milliarder kroner. Måler vi mot mars i fjor var veksten på 223 millioner kroner eller 8,5 prosent. Høyere eksportpris er årsaken til veksten. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i mars måned 40,70 kroner mot 36,04 kroner i mars 2010. Som for foregående måned er Frankrike og Polen de største kjøperne av laks fra Norge.

Ørret falt

Ørreteksporten falt med 60 millioner kroner i 1. kvartal til en samlet verdi av 351 millioner kroner. I mars var eksportverdien på 102 millioner kroner som er en nedgang på 55 millioner kroner. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Japan.