- Fartøy med høve til å fiske i det kvoteregulerte området kan fange og lande 1750 tonn hannkrabbar og 100 tonn hokrabber. Av totalkvoten hankrabbar er 175 tonn avsett til skadde hankrabbar i det kvoteregulerte området i 2018. Det er avsett 16 tonn hankrabbar til turistfiske, 1 tonn hankrabbar til fritidsfiske og 1 tonn til forsking føremål, heter det i forskriften.

Det er samtidig vedtatt at aktivitetskravet for omsetning fra annet fiske for å oppnå full kvote fortsatt skal være 100 000 kr i 2018, men fra 2019 vil kravet bli endret til 200 000 kr. Dette innebærer at næringsaktørene kan innrette seg til det nye omsetningskravet i 2018.