Tirsdag formiddag var prisen på Nordsjøolje på 18,20 dollar fatet etter et fall på 30 prosent. Det er i overkant av 192 kroner. Med andre ord det fiskerne får for en enkel torsk på fem – seks kilo.

Drepende kombinasjon

Etter tirsdagens dramatiske prisfall, er oljen nå på sitt laveste nivå siden 2002. Kombinasjonen mellom priskrigen OPEC og Russland hadde gående og korona-pandemien, har vært drepende for oljeprisen. De fleste oljelagre er breddfulle og i USA måtte oljeprodusentene i går betale for å bli kvitt oljen.

Mens fiskerne opplever historisk høye torskepriser, går oljeprisen rett til bunns. Foto: Henning Flusund

Litt ned for torsken

Gjennomsnittsprisen på torsk som er levert så langt i april er på kroner 33,68. Dermed tilsvarte 5,7 kilo torsk verdien på et helt fat Nordsjøolje tirsdag formiddag.

Nå er imidlertid også torskeprisene på veg nedover, men de vil neppe få samme dramatiske utvikling som oljeprisene har hatt. Etter at en knallhard konkurranse om råstoffet er over i Lofoten og Vesterålen, reduseres prisene som, regel litt utover våren.

Likevel er prisene historisk høye stort sett over hele linjen, viser Norges Råfisklags prisstatistikk.

Gjennomsnittsprisen for torsk i april er på kroner 33,68. (Grafikk Norges Råfisklag)