Snittprisen i Lofoten/Salten er opp 12 øre fra forrige uke til kr 15,60. Snittprisen i dette området har økt med nesten 40 øre på de to siste ukene. Størrelsen på torsk i Lofoten/Salten har den siste uka vært stabil etter at andelen småfisk økte fra uke 6 til uke 7.

I dette området betales torsk mellom 2,5 – 6,0 i snitt inneværende uke med kr 15,39 mot kr 15,19 i forrige uke og over6,0 kger ned fra kr 18,03 i forrige uke til 17,87 inneværende uke. For de andre sonene er det mindre justeringer hovedsakelig i positiv retning unntatt for Helgeland der snittprisen er ned 3 øre, noe som kan tilskrives sorteringen.