- Jeg har stor medfølelse med de som står oppe i denne situasjonen. Jeg ønsker å møte dem for å se og høre hvordan de står på for å håndtere dette. I tillegg vil jeg forsikre meg om vi fra myndighetenes side bidrar med den praktiske tilretteleggingen som er nødvendig, eller om det er noe mer vi kan gjøre nå, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Tall fra Fiskeridirektoratet viser at de giftige algene så langt har tatt livet av 13 200 tonn i Nordland og Troms. Det tilsvarer rundt 7,7 millioner oppdrettslaks. Det er til dels høye konsentrasjoner av alger i flere områder i både Troms og Nordland, og myndighetene har full beredskap.

- Dette er en svært alvorlig situasjon. Det er store økonomiske verdier som går tapt i disse dager. I tillegg skal vi ikke glemme at algene gjør at fisken ikke får puste, og at dette også er en tragedie med tanke på dyrevelferden, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Fiskeriministeren skal delta på et medlemsmøte i regi av Sjømat Norge. Her vil alle oppdretterne som er rammet være representert. Møtet er åpent for pressen. Nesvik skal også være med Fiskeridirektoratets båt "Rind". Her skal de ta vannprøver, og besøke et oppdrettsanlegg.