Nå har Havarikommisjonen kommet med sin rapport.

Det ble en flenge på styrbord side og fartøyet tok inn vann. Mannskapet fikk fortøyd fartøyet til kai og kom seg trygt i land. Etter hvert som fartøyet ble fylt med vann røyk trossene, og fartøyet forliste. Skipperen navigerte med et automatisk navigasjonssystem som styrer fartøyet automatisk etter en forhåndsbestemt rute. Systemet krevde ikke aktive handlinger. Havarikommisjonens vurdering er at manuell navigering før havneanløp ville vært en barriere mot uoppmerksom operativ atferd. Manuell navigering stiller høyere krav til oppmerksomhet enn automatisk navigering.

Havarikommisjonen mener at grunnen til at skipperen sovnet var en kombinasjon av tre ulike faktorer; søvnunderskudd, trøtthet på grunn av tid på døgnet og søvntreghet.

Undersøkelsen har ikke avdekket nye områder der Havarikommisjonen finner det nødvendig å fremme sikkerhetstilrådinger for å bedre sjøsikkerheten, heter det i rapporten fra Havarikommisjonen.