Slaget om Barentshavet – over og under havoverflaten er et hovedemne første dag av årsmøtet, med tre foredrag som utgangspunkt for debatten:

Bjarte Bogstad i Havforskningsinstituttet innleder om kampen mellom bestandene, Jan Sundet fra samme etat tar opp arealkonflikten mellom trål- og teinedrift og Dagfinn Lilleng, Fiskeridirektoratet, innleder om arealkonflikten mellom fiskeri og seismikk.

Også markedsutsiktene for 2015 blir tema første dag, der Råfisklags-direktør Trygve Myrvang tar for seg hvitfisksektoren og Sildelags-direktør Otto Gregussen den pelagiske næringa.

Andre dag blir hovedsaken foredraget til statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Amund Drønen Ringdal, som vil orientere om aktuelle fiskeri- og næringspolitiske spørsmål, melder Fiskebåt.

Region Nord er først ut med regionalt årsmøte i Fiskebåt-systemet.