- Kvoten for 2017 innebærer en økning fra 880 dyr i fjor. Kvoten er fastsatt med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidde av vitskapskomiteen i Den internasjonale kvalfangstkommisjonen (IWC). Kvoten gir fullgod sikkerhet for bærekraftig fangst på vågekvalbestanden, melder Nærings- og fiskeridepartementet.

Kun ett område

Vel så viktig som kvoten er at det nå bare er ett fangstområde. Underområdene Svalbard, Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen er slått sammen.

- Ved å slå sammen fangstområdene gjør vi det enklere og mer fleksibelt for kvalfangerne, sier fiskeriminister Per Sandberg. Også dette skjer innenfor ansvarlige vitenskapelige råd.

Nytt reguleringsopplegg

Fangstene de tre siste åra har vært 736 dyr i 2014, 660 dyr i 2015 og 591 dyr i 2016. Antall fartøy i fangst var 20 i 2014 og 2015, og 17 i 2016. Det skal utformes et reguleringsopplegg for fangsten i samråd med næringa.

- Jeg tror kvotetallene og fleksibiliteten i fangstområdene, vil danne et godt utgangspunkt for en god fangstsesong, sier fiskeriminister Per Sandberg.