De årlige opprenskingstoktene som Fiskeridirektoratet gjennomfører, er et svært viktig bidrag for å redusere marin forsøpling og spøkelsesfiske. I 2022 ble det blant annet tatt opp 31.000 meter med garn.

– Brukbare deler og hele redskaper som tas opp leveres tilbake til eier så langt som mulig, mens noe går til gjenvinning. Det som ikke kan nyttes på noen måte blir håndtert av avfallsmottak, sier toktleder Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet i en melding fra Fiskeridirektoratet.

Store områder

Toktet som starter utenfor Ålesund på torsdag skal dekke fiskefeltene langs kysten hele veien til Kirkenes. I noen områder vil det også bli utført opprenskingsarbeid på fiskefeltene langt fra kysten, mens fra Nord-Troms og videre østover, vil deler av fjordområdene også bli inkludert.

– Områdene som vi plukker ut er gjenstand for streng prioritering etter hvor innsatsen kan gi best resultat. Dette er også årsaken til at området sørover fra Sunnmøre mot svenskegrensen ikke er prioritert like høyt for årets tokt, men her vil det bli gjennomført to mindre tokt på kysten, henholdsvis i Oslofjorden og i områdene ved Kristiansand, sier Langedal.

Meld fra nå

Fiskerne er stort sett flinke til å følge opp meldingskravet ved tap av fiskeredskap, men det er alltid noen etternølere og dessverre noen som av ulike grunner lar være å melde fra.

– Dersom noen har glemt å melde fra om sine tap eller kjenner til områder med gjenstående fiskeredskaper så er dette siste sjanse til å melde fra før toktet starter. Eventuelle tapsmeldinger fra andre periode av blåkveitefisket vil naturligvis bli tatt med etter hvert. Vi vil oppfordre om samarbeid på feltet slik at opprenskingen kan gjennomføres raskt og effektivt, sier Langedal.