- Skal vi ha en lønnsom fiskeflåte også i årene framover må myndighetene legge til rette for at fiskerne kan følge effektivitetsutviklingen i samfunnet. Fylkesbindingene slik de var utformet har vært til hinder for dette. Bekymringen om at kvoter forsvinner sørover er uberettiget. Den endringen vi har gjort i fylkesbindingene er en landsdelordning. Den vil fortsatt hindre at kvoter selges sørover, skriver Sandberg i en epost til Kyst og Fjord. Han fortsetter:

- Jeg forholder meg selvsagt til Stortingets vedtak. Fylkesbindingene ble innført lenge før strukturkvoteordningene og gjelder videre enn disse. Jeg mener derfor at en endring ikke er i strid med Næringskomiteens uttalelse om å avvente endringer i strukturpolitikken til kvoteutvalgets arbeid foreligger.

- Når det gjelder Stortingets vedtak om instruks har jeg vært tydelig på at dette vil jeg følge opp. I Stortinget ble det bestemt at «Stortinget ber regjeringen vurdere å implementere forslagene fra Fiskarlaget og melde tilbake til Stortinget på egnet måte». Det er altså ikke sagt noen tidspunkt for dette, og det er altså sagt at det skal vurderes.