Havforskningsinstituttet har merka mer enn 1.000 krabber i Porsangen. Nå håper marinbiolog Maria Jenssen at fiskerne sier fra når de får merka krabber i fangstene sine.

– Vi har merka krabbene fordi vi ønsker å finne ut hvordan de sprer seg. Derfor er det viktig at fiskerne gir oss tilbakemelding når de får merka krabber i fangstene sine. Vi vil vite når og hvor krabba er tatt, hva den veier og hvor stor den er, sier Jenssen.

Kartlegge utbredelse

Krabbene er merka i et område hvor krabbefisket er kvoteregulert, men Jenssen forventer at mange av dem kommer til å bli fanga i områder hvor det er fritt fiske.

– Merkeforsøket kan gi oss større kunnskaper om hvordan kongekrabba sprer seg. Derfor er dette viktig i arbeidet med å kartlegge utbredelsen, sier Jenssen.

Hun forteller at krabbene blei både veid og målt da de blei satt ut.

– Krabbene som er merka, hadde ei skallengde på mellom sju og 17 centimeter da de blei satt ut, forteller hun.

Viktig for rådgivninga

Jenssen sier tilbakemeldingene fra fiskerne er viktig fordi den er med på å øke Havforskningas kunnskap om utbredelsen av kongekrabbe.

– I neste omgang er det med på å danne grunnlag for rådgivningen vi skal gi til fiskerimyndighetene. Det danner grunnlag for kvotene som blir fastsatt. Dermed vil fiskerne også kunne dra nytte av kunnskapen som vi innhenter i forbindelse med merkinga, sier Jenssen. Hun lover også en påskjønnelse til dem som gir tilbakemelding om merkenummer og fangstinformasjon.