I dag må alt av ferskfisk som fraktes fra Nord-Norge til Europa via Sverige, ta en stor svingom innom Oslo før den pakkes for videre forsendelse. Det gjelder enten fisken transporteres med tog eller vogntog

- Det burde være helt unødvendig og er bortkastet tid, sier Stig Winter i Pole Position til Kyst og Fjord.

Han mener Malmø bør bli nytt knutepunkt for sjømat fra Nord-Norge.

Stig Winter i Pole Position ønsker Malmø som nytt knutepunkt.

Lang omvei

Winter er overbevist om at eksportørene vil få en vesentlig raskere tilgang til det europeiske markedet ved å mellomlande i den svenske byen, i stedet for omveien til Oslo. Målt i kilometer utgjør omveien via Alnabru cirka 1000 kilometer. Tatt hviletidsbestemmelsene i betraktning, vil man dermed raskt kunne korte ned transportetappen med minst ett døgn, sannsynligvis mer.

Det samme gjelder ved bruk av jernbane. Turen om Oslo er en omvei som gjør at fisken taper ett døgn.

- I den store sammenheng gjør ikke et døgn noe til eller fra, men for ferskmarkedet vil det ha stor betydning og kunne bidra til bedre kvalitet som selvsagt gir seg utslag prismessig, sier Winter.

Flere partnere

Han har jobbet i to år med prosjektet. Nå har han fått på plass samarbeidspartnere i Malmø-regionen. Likevel, fortsatt trenger han flere fra nord, og håper at han kan få de største eksportørene både fra havbrukssektoren så vel som hvitfisknæringen med.

I dag sendes fisken til Oslo før den går videre.

- Å kunne kjøre fisken i rett linje inn til markedet, er noe som alle vil kunne tjene på. Man vil relativt raskt kunne etablere en logistikkløsning som er vesentlig raskere til alle kanter av Europa, sier Winter.

Knutepunkt for fiskeeksporten vil være Narvik. Herfra står jernbanen allerede for 31 prosent av all sjømattransport fra landsdelen. Med nærhet til de største regionene som Vesterålen/Lofoten, Senja og Skjervøy, mener Winter at potensialet er enda større.

- Jeg er ikke i tvil om at dersom man klarer å samle seg i større grad, så kan vi skape en helt unik logistikk som hele sjømatnæringen vil tjene på, sier Stig Winter.

Korteste vei ut i verden

På sikt kan Nord-Norge få den korteste veien ut til verden, dersom man utnytter potensialet som ligger i Ofoten.

- Dersom man ser hele verden under ett, er det ikke noe som tilsier at vi først må få fisken til Oslo. Det blir en omvei uansett om det gjelder transport langs landevei, jernbane eller luft. Dersom man tar for seg jordkloden, så viser alle framstillinger at Nord-Norge har den korteste veien, sier Stig Winter i Pole Positon.

Skissen viser at den korteste veien til de fleste markedene går fra Nord-Norge.

Spesielt framholder han det asiatiske markedet som er blant de mest interessante for sjømateksportørene i framtiden.

Winter viser til at veien fra Norge til eksempelvis Kina er kortest fra Nord-Norge, enten man snakker fly eller jernbane. På sikt kan også skipstrafikk gjennom Nordøstpassasjen bli en realitet ettersom nordområdene blir isfri i større perioder av året.

Stig Winter ser ingen grunn til å vente med å posisjonere seg.

- Dersom man ser på muligheten utfra Ofoten så har vi både flyplass, jernbane og havner. En utbygging av flyplassen på Evenes, vil kunne bringe fisken atskillig raskere fram sammenlignet med dagens lufttransportruter som går via Gardemoen.