Det er tre store bevilgninger som overskygger alt i Troms. Det er prosjekter i Karlsøy og Harstad kommuner samt utbedring av Finnsnesrenna, mellom Harstad og Tromsø.

34 millioner til Karlsøy

Karlsøy kommune får 34 millioner kroner til å starte utbyggingen av Vannvåg fiskerihavn. Prosjektet er framskyndet ett år i forhold til Kystverkets handlingsprogram, og omfatter bygging av to moloer som skjerming for havna og utdyping til 8 meter i den nye ytre havna. Totalrammen er 45 millioner kroner, og utbetaling i 2012 er 34 millioner kroner.

Mer til Harstad

Leia inn til Harstadbotn skal utdypes til 60 metersbredde og 9 meters dybde. De samlede kostnadene til prosjektet er beregnet til 36 millioner kroner, utbetalingen i 2012 er 23 millioner kroner. Dette prosjektet blir samkjørt med miljømudring i Harstad havn, der Harstad kommune samarbeider med Klima- og foruresningsdirektoratet. Kystverket er prosjektleder for begge prosjektene.

Finnsnesrenna

Finnsnesrenna, mellom Harstad og Tromsø, skal utbedres til 150 metersbredde og 11 metersdybde. Tidligere er Gisundet og Rystraumen utbedret i den samme hovedleia. De samlet kostnadene til utbedring i Finnsnesrenna er 70 millioner kroner, med utbetaling på 35 millioner kroner i 2012. Arbeidet er framskyndet et år i forhold til Kystverkets handlingsprogram.

De noe mindre prosjektene som også vil motta penger over statsbudsjettet er:

Lyngen kommune får tilskudd på 3,392 millioner kroner til mudring i Nord-Lenangen.

Karlsøy kommune får tilskudd på 2,438 millioner kroner til molo/liggekai i Stakkvik.

Lyngen kommune får tilskudd på 280 000 kroner til mudring i Lenangsøyra.

Tromsø kommune får tilskudd på 630 000 kroner til mudring i Løksfjord.

Berg kommune får lovnad om tilskudd til flytebrygge i Senjahopen på 700 000 kroner som kan utbetales i 2013.