Både konkrete tips og rykter forteller om et betydelig omfang av uregistrert kongekrabbe enkelte steder i Finnmark. Dette er den fjerde lignende saken i sommer og totalt er det beslaglagt 640 kg i samme type saker, melder Fiskeridirektoratet.

- Da inspektørene fra Fiskeridirektoratet region Nord kom til det angitte stedet i Porsanger ble det observert en person som bar på land plastsekker som viste seg å inneholde 152 kg ferske kongekrabbeklør. Kongekrabben var ikke registrert og fartøyet har ikke tillatelse til om bord-produksjon. Denne type operasjoner skjer ofte på kvelds- og nattestid, men det hindrer ikke at vi kan aksjonere mot denne type virksomhet, sier førsteinspektør Ronald Arntzen i Fiskeridirektoratet region Nord.

Anmeldt

Kongekrabbeklørne var pakket i store plastsekker og ble losset fra en båt da inspektørene kom til stedet. Klørne ble beslaglagt og saken er anmeldt til Politiet. Fiskeridirektoratet har også tidligere avdekket lignende tilfeller, blant annet under en fellesaksjon med Skatteetaten, Tolletaten, Arbeidstilsynet og Politiet i juni i år.

Kongekrabbe er et ettertraktet produkt med svært høy verdi og dette gir sterke incentiver til å drive ulovlig fangst og omsetting. Kiloprisen på kongekrabbeklør varierer fra ca 450 kroner i enkelte butikker til over 1000 kroner på fisketorget i Bergen, mens minsteprisen til fisker er 161 kroner per 9. september.

Høring om nye tiltak

Fiskeridirektoratet har stor oppmerksomhet rettet mot kongekrabbefisket, og har blant annet med bakgrunn i omfanget av ulovligheter i fisket sendt et forslag til nye tiltak for å redusere ulovlig fiske og svart omsetning ut på høring. Svartsalg er regnet som en stor risiko som skjer med stor sannsynlighet, ifølge den nasjonale risikovurderingen. Denne saken og lignende saker og jamført med tips og rykter bekrefter at analysen er riktig.