Styreleder Sigvald Berntsen i Fiskarlaget Nord viser til en ny tendens der trålrederne kjøper seg fri fra samfunnskontrakten ved å betale kommunene for frigivelse av plikten. Som eksempel viser han til Giske Havfiske AS i Hasvik kommune, Nergård i Bø kommune og muligens Havfisk forsøk i Hammerfest kommune.

Vil bruke kvotene til høstfiske

- Kommunene sitter igjen med noen millioner, men fakta er at verdistigningen på kvotene overstiger langt det kommunene sitter igjen med.

Fiskarlaget Nord vil være mer konstruktivt at man i de tilfeller der trålrederne ønsker å bli fristilt samfunnsplikten, må de legge igjen kvoter til fellesskapet. Disse kan så refordeles ut til kystfiskerne i forbindelse med høstfisket. På den måten opprettholdes samfunnskontrakten og kommer kysten til gode. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre MÅ leveringsplikten ligge fast.

Bli en ny kvoteaktør

Fiskarlaget Nord advarer mot kommunenes taktikk der de er med på å kjøpe fiskekvoter for disse midlene. Kommunene blir da nye aktører i næringen som kjøper kvoter på lik linje med aktive fiskere. Det oppstår en konkurransevridning som får direkte konsekvens for fiskere som ønsker å kjøpe flere kvoter for å styrke sitt eget driftsgrunnlag.