Anne Karin Olli som sitter som vararepresentant på Stortinget for Høyres Frank Bakke-Jenssen, er svært fornøyd med Finnmarks andel av den ekstraordinære bevilgningen på 100 millioner kroner til Kystverkets vedlikeholdsarbeid.

Av den totale bevilgningen går hele 18,7 millioner kroner til kystverkets anlegg i finnmark.

- Dette er midler som først og fremst skal gå til lokale entreprenører som har mistet mange av oppdragene på grunn av korona-situasjonen, sier Olli til Kyst og Fjord.

Hun oppfordrer derfor alle som kan bidra med tjenester til å delta i anbudsrundene som nå skal på plass.

Av vedlikeholdsprosjekter i Finnmark som nå får ekstraordinære midler er:

Makkaur fyr i Båtsfjord kommune

Bøkfjord fyr i Sør Varanger kommune

Vadsø sandfangarmolo i Vadsø kommune

Gamvik molo (Langskjærmoloen) i Gamvik kommune

Gamvik allmenningskai i Gamvik kommune

Sandland almenningskai i Loppa kommune

I potten til Finnmark ligger det også en bevilgning på 2,5 millioner kr til vedlikehold av sjøtrafikksentralen i Vardø.