– Etter instruksen i J-melding 10 skal alle fangstoperasjoner meldes inn når systemet med elektronisk rapportering (ERS) og sporing nå utvides. Den minste og siste flåtegruppa får disse kravene fra 1. juli 2023. Etter den tid vil det ikke være behov for Kystvaktsentralen, sier Erling Øksenvåg, ansvarlig for ressurskontrollen hos Kystvakten på Sortland, til Fiskeribladet.

Ro på fiskefeltet

Kystvaktsentralen tar i dag imot fiskeflåtens innmeldinger av faststående bruk, elektronisk via kartplotteren, eller på «gammelmåten» over telefon. Alle registreringer gjøres tilgjengelig for fiskerne på et plott hos nettstedet Barentswatch, eller så kan fiskere med behov for informasjon bruke den nevnte telefonen direkte til velkjente 07611.

Hensikten er å unngå brukskollisjoner og bidra til fred og ro på fiskefeltene. Sist tilsluttet dette systemet var garn- og lineflåten i Lofoten, der forskriftsmessig inn- og utmelding av bruk blir sett på som en viktig forutsetning for en vellykket sesong.

– Med sporing og rapportering slik det nå er planlagt, vil alle data fra fiskernes aktiviteter på havet umiddelbart være tilgjengelig for Fiskeridirektoratet. Og da vil Barentswatch kunne hente rett derfra den informasjonen de trenger til sitt oversiktskart over faststående bruk. Det er ingen grunn for oss til å gjøre samme jobben en gang til, sier Øksenvåg til avisen.