Nylig ble Fiskerihovedstaden Invest AS etablert. Målet er å tilføre kommunen 3 til 4 nye fiskebåter årlig.

Egenkapital

Fiskeri hovedstaden Invest AS er egenkapitalfond som kan gi inntil 300.000 kroner i lån til fiskere som er 40 år eller yngre.

Dette dreier seg om lån som utelukkende skal gå til styrke egenkapitalen for førstegangs investering i fartøy og kvoter. Pengene kan brukes både i åpen-s å vel som lukket gruppe. Dermed settes det ikke harde betingelser om at kvoter må være innbefattet.

Krav til kvoter ville ekskludere svært mange, ettersom de fleste nyetableringer starter i åpen gruppe der de har gode muligheter til et solid grunnlag både gjennom kongekrabbefangst samt kystfiskeordningen som omfatter Finnmark, den såkalte samekvoten.

Gjennom Fiskerihovedstaden Invest AS ønsker Båtsfjord kommune å løfte fram unge fiskere som ønsker å investere i egne fiskefartøy.

Daglig leder Tom Børje Eriksen i linken Næringshage sier at det alltid er utfordrende for yngre fiskere å få på plass en god egenkapital. Resultatet er i mange tilfeller at man starter med båter med sterke begrensninger i forhold til vær og vind. Gjennom Fiskerihovedstaden Invest AS håper man at man kan få løftet opp førstebåtkjøpet, slik at ferske fiskere kan starte med fartøy som det er verd å satse videre på.

Gunstige betingelser

Egenkapital lånet gis med gunstige betingelser og man legger rammer som lett lar seg betjene.

- Vårt ønske er at denne ordningen skal kunne bidra til tre til fire nye fiskefartøy i Båtsfjord årlig.

Eriksen sier at det er helt avgjørende for Båtsfjord som fiskerisamfunn og ikke minst som fiskerihovedstad å ha en solid hjemme flåte.

- Uten en god hjemmeflåte vil ikke fiskeindustrien få utvikle seg slik man ønsker. Dersom vi har en sterk hjemmeflåte vil det være mye enklere for bedriftslederne å ta avgjørelser som er viktig for at vi skal kunne møte framtidens krav til en moderne næring, sier Eriksen.

Han er derfor ikke i tvil om bevilgningene gjennom egenkapitalfondet vil være velanvendte penger som vil sette spor etter seg i årene som kommer.