Departementet har samtidig opphevet FOR 2009-10-13 nr 126 – «Forskrift om særskilte tiltak i enkelte områder for akvakulturrelatert virksomhet», som begrenset bruk av utvidelser, klareringer og samlokalisering i Astafjordområdet i Sør-Troms, deler av Nord-Trøndelag, Sunnhordland og Midthordland og Indre Ryfylke.

Opprettholder krav

Kravet om at ny tillatelse og godkjent endret driftsplan må foreligge gjelder fortsatt, og det vil også etter meldingsregelen i Laksetildelingsforskriften § 37 alltid foretas vurdering av andre tildelingsbestemmelser før tillatelse eventuelt gis.

Opphevingen av forskriften medfører ikke endringer for Hardangerfjorden, da det samtidig er fastsatt en ny § 37 a i «Laksetildelingsforskriften» som fastsetter begrensninger for dette området.