Styret etterlyser oppfølging fra Norges Fiskarlag i sak angående MSC-sertifisering av torsk, det vises til henvendelse datert 2.mars 2021 der det bes om tettere dialog om tema.

Det stilles spørsmål ved hvorfor Norges Fiskarlag ikke bygger argumentasjon for å bevare MSC-godkjenning gjennom tiltak. Det pekes på muligheten for å dempe fisketrykket innenfor grunnlinjen gjennom hensiktsmessig områderegulering.

Fiskarlaget Nord vil komme tilbake med forslag til mer konkrete tiltak.