Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) har sammen med Fellesforbundet og Arbeidstilsynet utarbeidet en ny brosjyre om arbeidsmiljø og sikkerhet.

Brosjyren "Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk" er ment som et verktøy og et hjelpemiddel for å styrke det planmessige arbeidet med HMS i bedriftene. Det er også etablert et eget HMS-utvalg i næringen.

Færre skader - flere folk

I Norge er det i dag omlag 4.000 sysselsatte i kjernevirksomheten knyttet til havbruk. Antall skader per tusen ansatt har gått ned siden 1996, men sysselsettingen øker jevnt og derfor er det viktig å holde fokus på godt HMS-arbeid.

Brosjyren gir en bred gjennomgang av både regelverk og HMS-utfordringer, og den fokuserer på de arbeidsmiljøutfordringer som partene anser som størst. Brosjyren kommer som et resultat av at HMS-utvalget ble opprettet.

Stor utvikling

- Utviklingen i havbruksnæringen har vært stor de senere år og dette har blitt en betydelig og stadig mer profesjonalisert næring. Utvalget mener det er viktig at vi sørger for å være dyktige også hva angår HMS. Det handler om rutiner, systematikk og bevisste holdninger, noe denne brosjyren er et bidrag til, sier utvalgsmedlem Rune Dyrvik som er fagsjef arbeidsliv i FHL.

Brosjyren er trykt opp i et opplag på 3000 eksemplarer og kan bestilles gjennom Gyldendal forlag. Brosjyren finnes også elektronisk på hjemmesidene til Arbeidstilsynet, Fellesforbundet og FHL. Det er også utarbeidet et kortfattet informasjonsark om brosjyren.

HMS-utvalget består forøvrig av Lars Godvik, Harald Sletten (begge Arbeidstilsynet), Øyvind Snilstveit (Marine Harvest), Erling Karlsen, (Grieg Seafood Finnmark), Rune Dyrvik (FHL), Rolf Jørn Karlsen (Fellesforbundet), Mona Sørgård (Aquagen), Jorunn Skjoldvor Foss (Marine Harvest) og Frode Lauritzen (Sinkaberg Hansen).