Celero-analysen forteller om god kundetilfredshet og kundelojalitet på de fleste områder blant deltakerne, men at hotellordningen, oversikten over messeområdet og serveringstilbudene kan bli bedre.

Nor-Fishings omdømme er i følge undersøkelsen meget godt og messa kjennetegnes av svar som «godt besøkt av nøkkelpersoner i fiskerinæringen», «ei anerkjent og profesjonell messe med bredt nedslagsfelt» og «ei messe med stor bredde og kvalitet».

- Nor-Fishings konkurransefortrinn er først og fremst knyttet til kompetanse, tjenestekvalitet og service. I tillegg ser vi en trend hvor utstillerne mener de får større utbytte av messa hvert år, heter det i rapporten.

Analysen er basert på datagrunnlag fra intervju og besvarelser fra både utstillere og besøkende ved årets arrangement. 378 utstillere har deltatt med besvarelser hvorav 21 utstillere ble intervjuet per telefon. De øvrige utstillerne besvarte spørreskjemaet på nett. I tillegg besvarte 391 besøkende av 1600 inviterte spørreskjemaet på nett.