Bevilgningen på Andenes er fordelt over planens to perioder, med 235 millioner i 2018- 2023, mens resten ligger i perioden frem til 2029. Det er planlagt omfattende utdyping, utbedring, ombygging samt etablering av nye landarealer i Andenes havn.

Som meldt i tidligere lekkasjer skal det også bevilges 157 millioner til Røst og 400 millioner til prosjektet på Værøy. Begge disse er lagt til siste planperiode.

Innseilingen til Senjahopen er inne med 139 millioner, der 39 millioner ligger i første periode, fra 2018 til 2023.

Engenes fiskerihavn og Vannavalen ligger inne i den siste perioden fra 2024 til 2029 med 101 og 39 millioner.

Finnmark har ikke fått noen kystprosjekter inne i første planperiode. I andre periode fra 2024 til 2029 er følgende prosjekter listet opp:

Årviksand fiskerihavn 82 mill.

Kamøyvær fiskerihavn 35 mill.

Gamvik fiskerihavn 90 mill.

Vardø havn 34 mill.

Kjøllefjord fiskerihavn 232 mill.

Kiberg fiskerihavn 77 mill.

Havøysund fiskerihavn 90 mill.