En omfattende analyse av havdata som omfatter flere tiår, viser nemlig at høyere havtemperatur ikke påvirker kvikksølvnivået i nordøstarktisk torsk, kan Havforskningsinstituttet slå fast.

Grundig til verks

Havforskere har gått gjennom 121 år med havtemperaturdata, 41 år med informasjon om sjøisens utbredelse, og 27 års data om kvikksølvinnholdet i torskefileter.

Resultatet er noe helt annet enn det forskerne var bekymret for.

- Vi så ingen betydelige klimaavhengige effekter på opphopningen av kvikksølv i denne viktige fiskebestanden, framholder havforsker Michael Bank som har hatt hovedansvaret for undersøkelsene.

- Vi observerte lave og stabile nivåer av kvikksølv i torsken i den undersøkte perioden 1994-2021, til tross for betydelig økning i Barentshavets temperaturer og tilbakegangen i sjøisen i området, sier havforsker Michael Bank. Foto: ANDERS JAKOBSEN

Stabile nivåer

Kvikksølv kan forårsake alvorlige skader på nervesystemet. Hovedsakelig får folk i seg kvikksølv fra maten vi spiser, spesielt fra fisk og sjømat.

I undersøkelsene har man tatt for seg kvikksølvinnholdet i skrei og satt det opp mot de langsiktige klimatrendene som viser til tilbakegangen i sjøisen i tidsrommet 1979–2020 og økende vanntemperaturer i Barentshavet fra 1900–2020.

Resultatene antyder at disse faktorene ikke har stor innvirkning på mengden kvikksølv i nordøstarktisk torsk.

- Vi observerte lave og stabile nivåer av kvikksølv i torsken i den undersøkte perioden 1994-2021, til tross for betydelig økning i Barentshavets temperaturer og tilbakegangen i sjøisen i området, sier Bank.

I gjennomsnitt inneholdt skreien en kvikksølvkonsentrasjon på 0,022–0,037 mg/kg våtvekt. Til sammenligning er grenseverdien for kvikksølv i torsk satt til 0,3 mg/kg våtvekt i henhold til lovlige salgsstandarder.

Viktig for mattrygghet

Forskeren påpeker imidlertid at dette bildet kan endre seg i fremtiden, spesielt med hensyn til andre typer miljøgifter. Men når det gjelder kvikksølv, er det uansett gode nyheter.

- Skreien fungerer som en nøkkelindikator for mattryggheten i Arktis, og gjennom eksporten bidrar den betydelig til den globale matsikkerheten. Dette er en positiv utvikling, konkluderer Michael Bank.