Fiskeridirektoratet skriver i en melding på sine nettsider at de ber alle som har meldt på fartøy i kystgruppen i fisket etter lodde i Barentshavet i 2024 i kystgruppen om å avgjøre og melde til Sildelaget om de har reelle planer om å delta i fisket etter lodde i Barentshavet.

– For å sikre en hensiktsmessig og god avvikling av fisket er det avgjørende at eiere uten hensikt om å delta gir beskjed om dette så snart som mulig.

Pelagisk forening er blant dem som har vært ute med bekymring for at mange melder seg på, kun for muligheten til å bli tildelt kvote i en eventuell fremtidig lukking av loddefisket.

– Vi stiller spørsmål ved at en trekning potensielt verdt flere millioner kroner ikke er underlagt strengere vilkår enn i dag, skriver Pelagisk Forening.

I år meldte 143 fartøy i kystfartøygruppen sin interesse for å delta i fisket med en gruppekvote på totalt 18.768 tonn, noe som førte til at Fiskeridirektoratet også i år har foretatt en loddtrekning.

Minner om reglene

Fiskeridirektoratet følger nå opp bekymringen og minner om at fartøyeier er ansvarlig for at fartøyet er egnet, bemannet og utrustet for deltakelse i fisket etter lodde.

Fiskeridirektoratet presiserer at fartøyeier bare kan delta med ett fartøy i det åpne fisket i kystgruppen.

Regler for deltakerbegrensning, ifølge Deltakerforskriften § 6:

  • Hvis eier av fartøy som deltar i åpen gruppe også eier 50 % eller mer i annet fartøy, kan ikke begge fartøyene delta i fisket etter lodde i Barentshavet i 2024. Eier er den som direkte eller indirekte eier mer enn 50 % av fartøyet.

  • Hvis ingen enkeltperson eier mer enn 50 % av fartøyet, er det avgjørende om en gruppe enkeltpersoner som samlet eier mer enn 50 % av fartøyet, også eier mer enn 50 % i det andre fartøyet.

  • Hvis eier av fartøy som deltar i åpen gruppe er del av en gruppe som samlet eier mer enn 50 % av fartøyet, og eierandelen er nødvendig for at fartøyet oppfyller aktivitetskravet i deltakerloven § 6 annet ledd, kan ikke begge fartøyene delta i fisket etter lodde i Barentshavet i 2024.