Mørenot har i syv år vært etablert i Plungė i Litauen med produksjon av tråldører gjennom den heleide fabrikken Injector Doors UAB. I tilknytning til det eksisterende anlegget er det nå signert avtale om bygging av 11.000 nye kvadratmeter for sammenstilling og behandling av notposer til oppdrettsnæringen. Med dette øker Mørenot sin kapasitet på produksjon av nynot, skriver selskapet i en pressemelding.

- Som en stor, global produsent er vi opptatt av å sette nye standarder for mer bærekraftig innhøsting av sjømat. Med ny fabrikk i Litauen, vil vi øke effektiviteten og kontrollen i hele verdikjeden for produksjon av notposer. Våre løsninger, som bidrar til at fangst og oppdrett av sjømat skjer trygt og effektivt, vil med dette bli enda mer konkurransedyktige, sier Arne Birkeland, konsernsjef i Mørenot.

Notlinet som notposene produseres fra, kommer fra Mørenots fabrikk på Hildre i Møre og Romsdal.

Etter at den nye fabrikken i Litauen står ferdig, vil Mørenots nåværende produksjonsfasiliteter for notposer i Spania, i større grad rettes mot å levere service og oppfølging av markedene i Sør-Europa, Midtøsten og Afrika.

- Vi har gode erfaringer med dagens produksjon av tråldører i Litauen. Beliggenheten gir en bedre logistikk med kortere leveringstider og lavere utslipp fra transport. I tillegg har de nødvendig kompetanse tilgjengelig, noe som sikrer fortsatt høy kvalitet på våre produkter, sier Birkeland.

Den nye fabrikken skal ledes av Liudas Velykis, som i dag også leder Mørenots tråldør-fabrikk på samme sted. Anlegget skal etter planen starte opp i mars 2020, med full drift fra mai. Det innebærer et behov for 50 nye ansatte i løpet av første halvår neste år og totalt 100 stykker mot slutten av året.