I statuttene til Miljøprisen heter det: ”Fiskeridirektoratets miljøpris skal premiere miljøinnsats i fiskeri- og akvakultursektoren, heter det fra Direktoratet.

Fiskeridirektoratet ønsker med denne prisen å stimulere enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner som tar større miljøansvar og som dermed bidrar til økt bærekraft i næringen.

Fiskeridirektoratets Miljøpris går til innsats som har ført til eller kan gi økt miljøgevinst. Alle som ønsker en positiv miljøutvikling i fiskeri- og havbruksnæringen kan foreslå kandidater.

Siden det i år er Aqua Nor-messe, og det i all hovedsak handler om havbruksnæringen, vil det være naturlig at forslag til kandidater har sitt engasjement innen denne sektoren.