Under årets makrelltokt er Norge representert med de to innleide fartøyene «Eros» og «Vendla». Toktet er et samarbeid mellom Færøyene, Island og EU (Danmark), der Norge dekker områdene i norskehavet og nordover til Barentshavet.

Toktet startet i Bergen 1. juli, og avsluttes 3. august.

Toktleder Geir Huse oppsummerer i en artikkel på Havforskningsinstituttets hjemmeside status så langt.

Huse sier at danskene er ferdige med sin dekning i Nordsjøen og det meldes om gode fangster i Nordsjøen i år.

Også i Norskehavet er resultatene lovende. Ved utgangen av forrige uke hadde de to norske fartøyene gjennomført 70 såkalte trålstasjoner, med fangst i alle. «Vendla» har dekket områdene fra Norskekysten og ut i Norskehavet, mens «Eros» starta dekninga vest av Færøyene, for deretter å kurse parallelt med «Vendla».

- Fangstratene varierer en del mellom områdene. De største fangstene så langt er i den nordvestlige delen av dekninga, der den største fangsten var på 8 tonn på en halvtime. Dette er i de samme områdene der de største fangstene ble tatt på tilsvarende tokt i fjor. Størrelsen på makrellen varierer litt mellom stasjonene, og på den innerste stasjonen forrige helg fikk vi for første gang på toktet ettåringer, såkalt pir. Gjennomsnittsstørrelsen på makrellen i Norskehavet varierer mellom 350-500 gram, skriver toktlederen.

Ellers har det ifølge Geir Huse vært lite sild å se, bortsett ifra den nordlige del av Nordsjøen.

- Vi forventer å få NVG-sild på neste toktdel fra Lofoten og nordover. Vi har fått jevnt med kolmule på toktet, men i lave konsentrasjoner.