- Dette er jo å slippe løs alle forpliktelsene trålerne skal ha til landsiden, og i prinsippet en fullstendig privatisering av trålrettighetene som jeg er spent på om de har støtte for hos Venstre og Krf.

Hammerfest-ordføreren holder fast ved det som hele tiden har vært det nordnorske standpunktet: At 100 prosent av trålkvotene skal ligge igjen dersom pliktene oppheves.

- For oss handler det ikke om penger, men om arbeid til folket. Vi har fra kommunen hele tiden sagt at vi ikke skal berike oss, men at fiskerinæringa her skal være stabil og at det skal være sysselsetning til folk. Det var også derfor vi gikk inn på eiersida i Hammerfest industrifiske. Det viktigste for oss er å holde aktivitet.

- Hva tenker du om kompensasjonen på 100 millioner kroner?

- For meg virker det som 100 millioner bare er en finger i lufta for å finne et tall.