Han forventer at aktørene som selger krabbe til det asiatiske markedet må regne med at oppstarten i det russiske fisket etter kongekrabbe 1. september vil merkes. 15. september starter fisket i Alaska, og ytterligere kvantum vil komme på markedet.

Klarte ikke forsvare flyfrakt

- Hvor mye det vil påvirke prisen er umulig å si, men i fjor stoppet jo flyfrakten av levende krabbe til en del kunder opp fordi prisen gjorde det umulig å forsvare flyfrakt, påpeker Ruud overfor Kyst og Fjord.

Møtes med skepsis

Selv forvente han minimal innvirkning på sine leveranser som følge av de andre landenes oppstart, ettersom det meste av selskapets leveranser går til sluttkunder i restaurantmarkedet.

- Og disse kundene møter den russiske krabben med skepsis, blant annet fordi det knytter seg usikkerhet til om krabben er fanget på lovlig og bærekraftig vis. Så vi forventer ingen prisnedgang verken til oss eller det vi kan betale til fiskerne, sier Ruud.

Les mer i papiravisa