Feltene benevnes som Kjelsnæringen og Slettnes, og har vært stengt i en drøy uke etter at prøvefiske avdekket for stor innblanding av andre fiskeslag.