Påmeldingsfristen for fisket etter havbrisling er satt til 30 juni 2017. Fartøy som var påmeldt for fiske i 2016 er automatisk påmeldt for fiske i 2017.

Se hele trekningslisten for 2016 her:

39 fartøy tok utseiling eller hadde tilbud om utseiling for 2016, så første båt som kan utseiling i 2017 er fartøy nr. 40 på listen ovenfor. Nye påmeldinger for året vil bli lagt etter siste båt på listen , mens da de som deltok i fiske eller hadde tilbud om utseiling vil komme på listen deretter, melder sildelaget.