10-12 fiskere på Leka i Nord-Trøndelag kan komme til å gi opp i næringen dersom det lokale fiskemottaket legges ned.

Daglig leder ved mottaket håper at kommunen involverer seg i de vanskene som har oppstått.

– Det er betydelige mengder fisk som leveres her per år. Bare for tre år siden ble det levert 220–230 tonn til mottaket. Det er ikke noe alternativ for fiskerne i dette området å levere til Rørvik. Det er tre timers kjøring med båt hver veg. Da slutter fiskerne, og det vil igjen si at kvantumet til Rørvik Fisk reduseres enda mer, mener daglig leder Sverre Bakken ved Gutvik Fiskemottak til Namdalsavisa.

Dette gjelder også anleggene i Nordhorsfjord i Bindal kommune og Måneset i Nærøy kommune. Utviklingen har skapt alvorlig bekymring blant sjarkfiskere. Med halvering av kvantumet de to siste årene har transportkostnadene per kilo fisk blitt så stor at Rørvik-bedriften ber de tre kommunene om støtte for å opprettholde hentinga ved mottakene.

– Det er faktisk veldig viktig for bygda at vi har dette mottaket. Samvirkeforetaket er eid av Leka kommune og fiskerne, men også andre innbyggere i Gutvik har eierandeler fordi de ser betydninga av mottaket, sier styreleder Steinar Tørriseng i Gutvik Fiskermottak til samme avis.