I en melding fra Fiskeridirektøren halv fire onsdags ettermiddag fremgår det at myndighetene har besluttet å øke hysekvotene til torsketrålerne.

Torsketrålerne tildeles en maksimalkvote på 479 tonn hyse pr. kvotefaktor med virkning fra og med i dag.

- Kvoteøkningen innføres for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut, heter det i meldingen fra Fiskeridirektøren.

Økningen kommer etter at Norges Fiskarlag før helga ba om at havflåten burde få overført ufisket hyset fra kystgruppa.

Kystfiskarlagets leder Arne Pedersen er skuffet. Hans organisasjon hadde foreslått at den ekstra hysa kunne vært byttet mot torsk, og at denne torsken kunne brukes til å saldere kystflåtens overfiske av torskekvoten, blant annet i åpen gruppe.

- Våre synspunkter er klart uttrykt i vår uttalelse, vi synes ikke er det som nå er vedtatt, er god løsning. Dette er fjoråret som gjentar seg.

- Og jeg mener at problematikken knyttet til trålerflåten viser at det går an å finne råstoff hvis man ønsker det. Det burde man også få til i forhold til åpen gruppe også. Den hysa de nå får ekstra utløser jo også torsk i ferskfiskordningen, men til tross for det har de ikke klart å ta opp sin torskekvote. Og det ser ikke ut til at de greier det i år heller. Hvorfor ikke da overføre det til åpen gruppe for å saldere gruppas overfiske, eller styrke lineflåten?

- Jeg mener dette vedtaket er dårlig begrunnet, både opp mot miljø, sysselsetting og kvalitet, sier Pedersen.